Polityka prywatności

 

Administratorem danych jest Natalia Brzezińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Magnetpol Natalia Brzezińska” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Artura Wittenberga, nr 3, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP: 8361620455, REGON: 101367805.

Następujące dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: imię, nazwisko, firma przedsiębiorstwa, adres zamieszkania albo zameldowania albo siedziba przedsiębiorstwa, NIP, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz w okresie czasu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz usług z nią związanych, rozliczenia świadczeń publicznoprawnych oraz wykonania obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową, jednakże nie dłużej niż 5 lat wynikających z roszczeń podatkowych. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać dla Ciebie umowy.

Następujące dane mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody: adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy z uwzględnieniem wszystkich usług związanych z umową (np. wysyłki towaru). Dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz w okresie czasu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz usług z nią związanych, jednakże nie dłużej niż 5 lat wynikających z roszczeń podatkowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator będzie wykonywał następujące operacje na Twoich danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ograniczanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.

Wszystkie Twoje dane osobowe przekazywane będą podmiotom, które wspierają nas w wykonaniu dla Ciebie umowy od strony prawnej, księgowej, informatycznej oraz technicznej.

Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, firma przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do wysyłki będą udostępniane przewoźnikom trudniącym się przewozem i dostarczaniem zakupionych rzeczy (np. przedsiębiorstwo pocztowe, firmy kurierskie) w celu dostarczenia zakupionego towaru.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na gruncie tego rozporządzenia przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

Masz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii.

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

Masz prawo, w razie stwierdzenia nieścisłości w zgromadzonych danych, w każdej chwili zażądać, żeby Twoje dane zostały poprawione przez Administratora bez zbędnej zwłoki. Ponadto, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na cel przetwarzania danych, masz prawo żądać od Administratora uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli:
- Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub
- nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
- jeżeli wniosłeś sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji otrzymasz kontaktując się z nami poprzez adres: magnetpol@magnetpol.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl